uk-ikon

Uteklassrum

Våra uteklassrum syftar till att ge barn och ungdomar en naturlig samlingsplats på skolgården för att lägga grunden till djupare kunskap om hållbarhet, mat och odling. Samt att med sin varierande miljö stimulera fler av barnens sinnen än det traditionella klassrummet. Och på sikt bidra till en positiv inverkan på barns hälsa och inlärningsförmåga. Oavsett om det sker som sagostund för de yngre, eller mattelektion för det äldre, är effekten densamma, -utomhuspedagogik stimulerar elevers hälsa, och skolresultat! Genom kreativ planering och förberedelse finns det många ämnen som går att studera i utomhusmiljö. Att barnen dessutom andas frisk luft under tiden de studerar utomhus och därmed utvecklar ett mer positivt välbefinnande får vi på köpet.


Läs mer