SverigeturnéUtelyftet hade sin premiär på Skånes Djurpark i Höör den 28/3. I år satsar vi på att genomföra fyra stycken “Utelyftet” runt om i Sverige på olika upplevelsearenor och på sikt 20 stycken till år 2022 i alla regioner. Ju fler vi är som jobbar mot samma mål, desto snabbare kan vi nå resultat och bidra till hållbar utveckling genom hållbart lärande och åldrande. I förlängningen få världens bästa skola och världens bästa omsorg.

All forskning som görs på dem berörda områdena kopplade till lärande och åldrande lyfter fram dem positiva effekterna av ökad fysisk aktivitet för den fysiska så väl som psykiska hälsan, helst i kombination med varierande näringsrik nutrition, som i sin tur resulterar i bättre hälsa, välbefinnande och livskvalité.

Målgruppen är densamma för alla regioner:
Vi riktar oss till privata aktörer, offentligheten, dess beslutsfattare, och självklart människorna som är verksamma inom yrkeskåren för skola, omsorg och sjukvård.
-Hållbar utveckling genom hälsa, rörelse, kost och lärande!