lm-ikon

Linnés Mathus - Hållbar Tillväxt

Linnés Mathus jobbar ut mot livsmedelsproducenter där jord, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att företagaren kan utveckla och förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Man jobbar utifrån värdegrunden att bedriva verksamhet ärligt och ansvarsfullt och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. HÄR producerad mat lika självklart inslag i vardagen som när producerad, för Linnés Mathus, och ambitionen är att den ska vara lika självklar i dem svenska hushållen, som det offentliga Sverige. Linnés Mathus arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag. Kundens behov och förutsättningar är utgångspunkter för detta arbete, och all verksamhet utgår från en demokratisk grundsyn.


Läs mer