gf-ikon

Grön Fredag

Grön Fredag är ett initiativ som syftar till att konkret tillföra hållbar tillväxt med beställningar av närproducerade livsmedel till skolan. Låta elever och personal samlas i Uteklassrummet för lektioner och aktiviteter kopplade till teman med hållbara lektioner men även ta upp miljöfrågor kopplade till matproduktion och konsumtion. I vårt nätverk finns ett stort antal lokala och regionala matproducenter och - förädlade som gärna kommer ut och informerar om sin verksamhet men också tar emot studiebesök. Grundidén är att i ur och skur samlas på skolgården för utomhusmatlaging

Ju mer grönt på tallriken på fredagen desto bättre.