Anmälan för utbildning

Välkommen att anmäla dig till
utbildning & kompetensdagar i utomhuspedagogik:


Skräddarsydda utbildningar i utomhuspedagogik där både teoretiska och praktiska kunskaper i gröna, blåa, vita och gråa läromiljöer implementeras och utvärderas inom lärande organisationer som förskola, skola och fritidshem. Med fokus på växelverkan mellan inomhus och utomhus, handlingsburen kunskap i både praktik och teori inom alla ämnen som t.e.x språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Fyll i dina grunduppgifter nedan. Klicka sedan på "skicka". Alla fält som är markerade med (*) är obligatoriska

VT 2019
Datum:

Tid:


HT 2019
Datum:

Tid:


VT 2020
Datum:

Tid:


HT 2020
Datum:

Tid:
Fakturering till den angivna adressen

Jag godkänner er Policy för personuppgiftshantering

Kursliteratur:

I erbjudandet ingår en komplett utbildning i utomhuspedagogik inkl kurslitteratur* för 20 pedagoger/lärare:
Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö, antologi utgiven av Studentlitteratur Lund (2007), Friluftslivets pedagogik – En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalité, en antologi från Liber Läromedel (2018), Rapport från Linköpings universitet, En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan: skolprestationer, naturkontakt och fysisk aktivitet samt Häftet Frisk i Naturen – En argumentationsfolder med 55 evidens, Nordiska ministerrådet (2008)

Priser Utbildningar:

5-10 personer:
3 474 SEK per pers. & utbildningstillfälle
11-20 personer
1 734 SEK per pers. & utbildningstillfälle
Utbildningen faktureras i förskott.
Större grupper på 20 eller max 30 personer offereras separat.

Välkommen att anmäla dig till
utbildning & kompetensdagar i utomhuspedagogik:

Skräddarsydda utbildningar i utomhuspedagogik där både teoretiska och praktiska kunskaper i gröna, blåa, vita och gråa läromiljöer implementeras och utvärderas inom lärande organisationer som förskola, skola och fritidshem. Med fokus på växelverkan mellan inomhus och utomhus, handlingsburen kunskap i både praktik och teori inom alla ämnen som t.e.x språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Kursliteratur:

I erbjudandet ingår en komplett utbildning i utomhuspedagogik inkl kurslitteratur* för 20 pedagoger/lärare:

Priser Utbildningar:

5-10 personer:
3 474 SEK per pers. & utbildningstillfälle
11-20 personer
1 734 SEK per pers. & utbildningstillfälle
Utbildningen faktureras i förskott.
Större grupper på 20 eller max 30 personer offereras separat.
Fyll i dina grunduppgifter nedan. Klicka sedan på "skicka". Alla fält som är markerade med (*) är obligatoriska

VT 2019
Datum:

Tid:


HT 2019
Datum:

Tid:


VT 2020
Datum:

Tid:


HT 2020
Datum:

Tid:
Fakturering till den angivna adressen

Jag godkänner er Policy för personuppgiftshantering