En ledande nationell konferens som handlar om strategier för hållbar utveckling genom HÄLSA, RÖRELSE, KOST OCH LÄRANDE


Hållbarhet har blivit en avgörande faktor och ledordet för alla organisationer, verksamheter och företag som vill lyckas. Men för att nå målet krävs det att man gör förändringar och skapar rätt förutsättningar inför förbättringsarbetet. Vi inriktar oss på hållbar utveckling genom hållbart lärande. UTELYFTET 2019 ger er modeller, verktyg och praktisk erfarenhet av hur ni kan få in hållbarhet som en integrerad del av verksamhetsplanen.

En självklar mötesplats för alla som jobbar politiskt, fackligt eller på ledningsnivå inom barn och ungdomsnämnden, förvaltning, förskolan, grundskolan, samt kost och skolhälsovård.

Organisationer och företag med goda exempel på hållbara lösningar finns på plats för att inspirera och presentera hållbara produkter och tjänster. En digital plattform presenteras för åtkomst med beställningar av närproducerade livsmedel inklusive logistiklösning. På plats genomförs utomhusmatlaging genom undervisning med fokus på hem och konsumentkunskap där skolan och barnen närmar sig matens ursprung genom projektet ”GRÖN FREDAG”.

Syfte:

Att erbjuda en lösnings-orienterad mötesplats för Sveriges skolor där hållbarhetsfrågor står i fokus. Deltagarna erhåller kunskaper och insikter som behövs för att konkret integrera fysisk aktivitet och näringsrik kost i den befintliga verksamheten för att höja lärande, välbefinnande, hälsa samt verka i förebyggande syfte mot fysisk och psykisk ohälsa hos elever och personal.

Målgrupp:

Beslutsfattare på alla nivåer inom kommuners förvaltningar och privata utförare med ansvar för utbildning, kost, -utvecklingsfrågor och experter med strategiskt ansvarar för undervisning, stöd, omsorg, miljö- och hållbarhetsfrågor inklusive friskvård och hälsa. Men också politiker inom barn och ungdomsnämnd och skolförvaltningen.

Agenda:

Konferensen tar temperaturen på hållbarhetsambitioner, nutritionsplaner, undervisnings organisatoionen och informerar om de senaste vetenskapliga rönen om utomhuspedagogiska undervisningsupplägg i praktik och teori. Diskussioner kring utomhusbaserade lärmiljöer, hälsa, rörelse, kost med exempel på undervisningsmodeller utifrån verksamheternas och skolans och förskolans styrdokument. I fokus står handlingsburen kunskap, teori – praktik, kroppsligt – sinnligt lärande samt problematisering av skolans hållbarhetsutmaningar.

FÖRELÄSNINGAR

 • 09.00-10.00FRAMTIDENS SKOLGÅRD

  FÖR SMARTARE, FRISKARE OCH GLADARE BARN
  Utomhusundervisning och den handlingsburna kunskapens betydelse för lärande, hälsa och välbefinnande. Utomhuspedagogik och didaktiska undervisningsupplägg utifrån skolprestationer, fysisk aktivitet och naturkontakt i förskola och skola. Vad säger Peter Fredriksson om Handlingsburen lärmiljö på Framtidens Skolgård.
  Föreläsare:
  -Anders Szczepanski, ass prof Outdoor Education, Dr. (Fil lic), Spetsa Company at University Holding, Linköping University informerar och samtalar med Peter Fredriksson GD på Skolverket.


 • 10.10-11.00VERKTYG FÖR PSYKISK OHÄLSA

  Young Future & Per Holknekt informerar och inspirerar
  Det krävs mental styrka, självtillit och mod för att vara en god förebild. I denna föreläsning får du höra Tobias (Young Future) och Per Holknekt personliga storys kring utanförskap och psykisk ohälsa samt hur de tog sig ur det. Young Future ger er en inblick i sin verktygslåda för hur de arbetar med att motverka utanförskap för att främja psykisk hälsa kunskap och livskvalité.
  Föreläsare:
  Tobias och Wladimir Valdebenito från Young Future har en föreläsning tillsammans med Per Holknekt om hur man kan förebygga och hantera utanförskap och psykisk ohälsa.


 • 11.10-12.00HÅLLBAR SKOLGÅRD

  Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Genom att delta på denna föreläsning så berättar vi och visar på hur det kan påverka ditt och dina kollegors arbete efter sommarlovet.
  Föreläsare:
  Projektledare från UTELYFTET och Cecilia Boldemann från KI informerar om hur man med utomhuspedagogik och fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil bedriver en mer hållbar undervisning. Cecilia berättar om varför det är ”barnmisshandel” att inte ha tillräckligt med space för barnen på skolgården med bl.a. skydd för solexponering. Här får du tips på hur utomhusmiljön bör designas för att bli en naturlig del av barnens dag och att den påverkar både lärande, hälsa och välbefinnande.


 • 13.00-13.30HÅLLBAR UPPVÄXT

  FYSISK AKTIVITET FÖR BÄTTRE SKOLKLIMAT
  Pulshöjande fysisk aktivitet i skolan - hinder och möjligheter utifrån elevers perspektiv.
  Föreläsare:
  -Linn Håman, lektor i pedagogik och Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap från Högskolan i Halmstad


 • 13.00-14.00HÅLLBAR UPPVÄXT

  HÄLSA FÖR JÄMLIK UPPVÄXT
  Socioekonomi och sociala nätverk - identifiering av psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige.
  Föreläsare:
  Mikael Ahlborg, doktorand i hälsa och livsstil från Högskolan i Halmstad.


 • 14.30-15.30UTELYFTET – ARENA FÖR DE GLOBALA MÅLEN

  För ”Smartare, Friskare & Gladare Barn”, mellan ”Ett till Hundra”.
  UK-KOMMUN erbjuder en kommunal och regional arena för möten där offentlighet och näringsliv möts och där det sker förmedling av kunskap och nycklar för Hållbar Utveckling, helt i linje med syfte och mål och i enlighet med Agenda 2030.
  Föreläsare:
  - Jan Åslund grundare av UTELYFTET tillsammans med dagens föreläsare informerar om konkreta aktiviteter som ger Sverige förutsättningar att vinna Finnkampen 2025 och blir ”Världsmästare” i hållbar utveckling genom hälsa, lärande, miljö och välbefinnande 2030.


WORKSHOPS

 • 11.45-13.00UTEMATLAGNING & GRÖN FREDAG

  FÖR SMARTARE, FRISKARE OCH GLADARE BARN
  Utematlagning i ”Trefot” i ett Uteklassrum under bar himmel tillsammans med barn från en nära Förskola.
  Gäst Kock & Utematlagare:
  - Rikard Johansson, från Höganäs Saluhall & Grand i Mölle gästspelar som Utematlagningskock. Rikard leder Utematlagningen tillsammans med Linnés Mathus med närproducerade och ekologiska delikatesser.


 • 15.15-16.30UTEMILJÖN FÖRSTÄRKER SINNENA

  ”Workshop med utomhuspedagogik från ett Uteklassrum på stranden
  Workshop utomhus med Anders Szczepanski och Britta Brügge Workshopen ingår när du bokar dig för UTELYFTET konferensen. För kvalitetssäkring så kör vi två grupper a´20 personer.
  Deltagande på workshopen måste förbokas.
  Principen först till kvarn gäller!
  BOKA PLATS REDAN I DAG!


Tid och plats:

27 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.

Målgrupp:

Beslutsfattare på alla nivåer inom kommuners förvaltningar och privata utförare med ansvar för utbildning, kost, utvecklingsfrågor och experter med strategiskt ansvarar för undervisning, stöd, omsorg, miljö- och hållbarhetsfrågor inklusive friskvård och hälsa. Men också politiker inom barn och ungdomsnämnd och skolförvaltningen.

Avgift:

Avgiften är 2 495 kronor och inkluderar kostnad för fika och lunch. I priset ingår Work Shop på stranden, max 40 platser finns tillgängliga. Först till kvarn... Du är välkommen att delta i vår gemensamma middag den 27/5 kl 19.30 för 420 kr. Alla priser är exkl. moms. För dig som jobbar inom kommunal eller region verksamhet i Halland utgår en rabatt på 10%*
*Uppge koden GRÖN FREDAG på specialkost

Anmälan och bekräftelse:

Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg. se eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan är bindande efter 2019-03-27. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.

Avanmälan:

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Logi:

Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram till 2019-02-27. Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand.

Minimässa:

Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.

Kvällsaktiviteter:

Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.

Tillgänglighet:

Kurslokalerna är tillgänglighetsanpassade i möjligaste mån. Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i samband med din anmälan. Information Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet samt lokalbyte.
För information kring din anmälan kontakta Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88, e-post: kurs@kronoberg.se.